Privacy verklaring

Veijf/Varketing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veijf/Varketing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om uw bestelling / aankoop te doen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een bestelling doet in onze webshop:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Veijf/Varketing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Veijf/Varketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Echter als u een bestelling in de webshop doet, dan zijn uw adresgegevens gekoppeld aan uw bestelling en blijft deze in het bestelsysteem staan, ook na aflevering van uw producten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Veijf/Varketing verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Veijf/Varketing gebruikt geen (tracking) cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veijf/Varketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.