Wij zijn Varketing

Varketing is een krachtenbundeling van vijf Noord-Limburgse ondernemers in de varkenshouderij, die samenwerken binnen een coöperatie. Ons uitgangspunt is om in samenwerkingsverband het rendement van de individuele varkenshouder te verhogen door gezamenlijk te vernieuwen en te participeren binnen de ketens van de varkenshouderij.

Veilig

Gezondheid

Verantwoord

Milieubewust, dierwelzijn en duurzaam

Varketing

Regionaal en samenwerking