Onze doelstelling

Onze belangrijkste doelstelling is het om in samenwerkingsverband het rendement van de individuele varkenshouder te verhogen door gezamenlijk te vernieuwen en te participeren binnen de varkenshouderijketens.

Wij trachten dit te bereiken door:

  • Voedselveilige en hoogwaardige productie van kwaliteitsvlees
  • Open communicatie, door overleg komen tot innovatie
  • Maatschappelijk verantwoord, klantgericht en vraag gestuurd te produceren.
  • Open te staan voor vernieuwingen, ontwikkelingen en innovaties